Stichting hej 't al eheurd
          

BESTUURSLEDEN

Gerrit Kleinjan      -    Voorzitter 

Ineke Kuiper         -     Secretatis

Erik Bijker              -    Penningmeester

Dinie Noeverman   -  Bestuurslid

Melvin Chambers   -  Bestuurslid
ONZE DOELEN:

 

* Het ‘wij- gevoel’ vergroten.
* Versterken van de cultuur en historische identiteit van de regio door verbinden van activiteiten. 
* Versterken van de samenwerking tussen de verschillende partijen. Niet alleen binnen de dorpsgrenzen, maar binnen de regio. 
* Impulsen geven aan cultuurparticipatie.             
* (Immaterieel) cultureel erfgoed doorgeven door het organiseren van culturele evenementen.
                      • Codename-Zipper_profielafbeelding_v2
  • ANBI logo
  • Codename-Zipper_profielafbeelding_v1
  • ANBI logo


INFO & CONTACT
 E: stichtinghejtaleheurd@gmail.com 
 T: 0546 672456
  KVK: 74673688   *   RSIN: 859988338   *   IBAN:  NL36RBRB0709975074